جزوات شیمی محمد رضا آقاجانی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-93)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

جزوه درس شیمی

نامه‌ی آقای آقاجانی به دانش آموزان ( دست نویس )

جلسه 1:یادآوری از مطالب شیمی 2

جلسه 2:موازنه

جلسه 3:انواع واکنش

جلسه 4:استوکیومتری

جلسه 5:فرمول تجربی و مولکولی

جلسه 6:استوکیومتری واکنش

جلسه 7:درصد خلوص

جلسه 8:روابط حجمی گازها

جلسه 9:محدودکننده و اضافی

جلسه 10:بازده

جلسه 11:استوکیومتری و زندگی

جلسه 12:برخی از تغیر آنتالپی های مهم

جلسه 13:تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

جلسه 14:آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی

جلسه 15:انواع غلظت

جلسه 17:مفاهیم محلول ها

جلسه 18:الکترولیت و غیر الکترولیت

جلسه 19:صابون

جلسه 20:خواص کولیگاتیو محلول ها