آموزش مجازی آلا در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پررش است

تهران - ایرنا - مدیر آموزش مجازی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف ( آلا) گفت : آموزش مجازی آلا در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فعالیت می کند و امیدوارم که این فعالیت ها گامی برای رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور باشد.

ادامه ی خبر