امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

دروس دبیرستانی (وکنکوری و المپیادی)

حامیان توسعه عدالت آموزشی